Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit document vormt de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) voor het gebruik van de website lievedekoster.be (“Website”) en de diensten die worden aangeboden door Huisarts Lieve Dekoster (“Bedrijf”). Door de Website te bezoeken of gebruik te maken van de diensten van het Bedrijf, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1. Gebruik van de Website

1.1. Je stemt ermee in de Website alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften.

1.2. Het is niet toegestaan om de Website te gebruiken voor enig onwettig of ongeoorloofd doel.

2. Intellectuele Eigendom

2.1. Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, grafieken en software, is eigendom van het Bedrijf en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

2.2. Het is niet toegestaan om enige inhoud van de Website te kopiëren, reproduceren, distribueren, overdragen, aanpassen of anderszins te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

3. Privacybeleid

3.1. Door gebruik te maken van de Website, ga je akkoord met het Privacybeleid van het Bedrijf, dat beschikbaar is op https://lievedekoster.be/privacy/.

4. Disclaimer

4.1. De informatie op de Website wordt verstrekt “zoals deze is” zonder enige garanties, expliciet of impliciet.

4.2. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

5. Beperking van Aansprakelijkheid

5.1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

6.1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren op updates.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

7.1. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Belgische recht en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

8. Contactgegevens

8.1. Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kun je contact opnemen met huisarts@lievedekoster.be.