GDPR - De nieuwe wet op de privacy

In overeenstemming met de wet op de ‘Privacy’ informeert uw arts u dat voor de optimale controle op uw gezondheid, uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese  Algemene Verordening  Gegevensbescherming of de ‘General Data Protection Regulation'(GDPR) van kracht  sinds 25 mei 2018.  Die gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

Uw gegevens worden gebruikt in  het kader van de opmaak van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie-en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren.  Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken.

Weet ook dat de wet de zorgverlener verplicht de gezondheidsgegevens te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de zorgverlener en dit omwille van medisch-legale regelgeving.