Privacy policy

In overeenstemming met de wet op de ‘Privacy’ informeert uw arts u dat voor de optimale controle op uw gezondheid, uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese  Algemene Verordening  Gegevensbescherming of de ‘General Data Protection Regulation'(GDPR) van kracht  sinds 25 mei 2018.  Die gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

Uw gegevens worden gebruikt in  het kader van de opmaak van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie-en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren.  Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken.

Weet ook dat de wet de zorgverlener verplicht de gezondheidsgegevens te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de zorgverlener en dit omwille van medisch-legale regelgeving.

 

Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Lieve Dekoster (“Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer je onze website lievedekoster.be (“Website”) bezoekt. Jouw privacy is belangrijk voor ons, en we zetten ons in om je persoonlijke gegevens te beschermen.

1. Welke informatie verzamelen we?

1.1. Informatie die je ons verstrekt: We verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, en andere gegevens wanneer je contact met ons opneemt via onze website of andere communicatiekanalen.

1.2. Automatisch verzamelde informatie: We verzamelen automatisch bepaalde informatie over je apparaat, inclusief je IP-adres, het type browser dat je gebruikt, je tijdstempel van toegang tot onze website en andere technische gegevens.

2. Hoe gebruiken we je informatie?

2.1. We gebruiken de verzamelde informatie om:

  • Je verzoeken te beantwoorden en je de gevraagde diensten te verlenen.
  • Onze website te beheren en te verbeteren.
  • Onze communicatie met jou te personaliseren.
  • Je op de hoogte te stellen van updates, aanbiedingen en nieuws, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

3. Met wie delen we je informatie?

3.1. We delen je persoonlijke informatie niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

  • Als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

4. Hoe beveiligen we je informatie?

4.1. We nemen redelijke maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Houd er echter rekening mee dat geen enkele gegevensoverdracht via internet volledig veilig is.

5. Jouw rechten

5.1. Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke informatie, inclusief het recht om toegang te krijgen tot, te corrigeren, te verwijderen en te beperken van verwerking. Neem contact met ons op via huisarts@lievedekoster.be om deze rechten uit te oefenen.

6. Wijzigingen in ons Privacybeleid

6.1. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst met een bijgewerkte datum.

7. Contactgegevens

7.1. Voor vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid kun je contact opnemen met huisarts@lievedekoster.be.